poradnik prawny dotyczący skargi pauliańskiej autorstwa adwokata z Wrocławia

Odpowiedzialność karna dłużnika

Skarga pauliańska nie jest jedynym instrumentem prawnym dostępnym dla wierzyciela, który został pokrzywdzony nielojalnym zachowaniem dłużnika. W przypadku, gdy dłużnik ucieka z majątkiem wierzyciel – niezależnie od możliwości wniesienia skargi pauliańskiej – może skorzystać z ochrony, jaką oferuje mu kodeks karny. Wbrew pozorom uprawnienia przewidziane dla wierzyciela w kodeksie karnym są bardzo pomocne. W dalszej […]

Czytaj dalej