poradnik prawny dotyczący skargi pauliańskiej autorstwa adwokata z Wrocławia

Podstawowe wyjaśnienia

W poprzednim wpisie opisałam jaka jest sytuacja prawna wierzyciela, w przypadku sprzedaży przez dłużnika nieruchomości na rzecz osoby bliskiej. Możesz przeczytać go tutaj: Sprzedaż przez dłużnika nieruchomości na rzecz osoby bliskiej z pokrzywdzeniem wierzyciela W artykule wspomniałam o tym, że przepisy przyznają wierzycielowi szczególną ochronę, wobec trzech rodzajów nabywców majątku dłużnika.

Czytaj dalej

W związku z licznymi prośbami czytelników bloga postanowiłem opublikować wzór pozwu ze skargi pauliańskiej.

Czytaj dalej

Z poprzednich wpisów możesz dowiedzieć się czym jest skarga pauliańska (artykuł możesz przeczytać tutaj) oraz w jakiej sytuacji prawnej znajduje się wierzyciel w przypadku sprzedaży przez dłużnika nieruchomości osobie trzeciej (o tym przeczytasz tutaj). Chcę Ci zwrócić uwagę, że w przypadku wyzbycia się przez dłużnika nieruchomości, nie bez znaczenia jest to, kim jest osoba, która […]

Czytaj dalej

Skargą pauliańską można kwestionować przeniesienie jakiegokolwiek składnika majątku dłużnika na osobę trzecią. Problem jednak w tym, że to wierzyciel musi udowodnić, że określony składnik należał do dłużnika, a następnie, że został przez dłużnika sprzedany lub oddany z pokrzywdzeniem wierzyciela. Wobec tego, że skargę pauliańską wnosi się przeciwko osobie, która uzyskała zbywany przez dłużnika przedmiot świadczenia, […]

Czytaj dalej

Jedną z ważniejszych kwestii jakie należy rozstrzygnąć wnosząc skargę pauliańską jest oznaczenie tzw. wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego każde powództwo (a skarga pauliańska jest rodzajem pozwu) powinno zawierać określenie wartości przedmiotu sporu (tzw. wps) jeśli od tego zależy właściwość sądu, wysokość opłat sądowych lub wynagrodzenie pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).

Czytaj dalej

Postanowiłem poświęcić odrębny wpis, żeby wyjaśnić jakie są skutki uwzględnienia skargi pauliańskiej. Przed przejściem do dalszych wyjaśnień należy podkreślić, że z roszczeniem pauliańskim nie występuje się przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko osobie, która nabyła (uzyskała) od dłużnika określony składnik majątkowy, z którego wierzyciel chciałby się zaspokoić.

Czytaj dalej

Co to jest skarga pauliańska? Skarga pauliańska jest instytucją prawną, która w pewnych wypadkach zapewnia wierzycielowi ochronę przed nielojalnym zachowaniem dłużnika. Częstym sposobem na unikanie przez dłużników zapłaty zobowiązań jest wyzbywanie się majątku. Chodzi tu m.in. o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku (np. nieruchomości) na żonę, dzieci itp. To „przepisanie” jest z reguły fikcyjne, […]

Czytaj dalej

Jak szeroki zasięg ma skarga pauliańska? W poprzednich wpisach wyjaśniłem, że skarga pauliańska pozwala na ustalenie, że określona czynność prawna dłużnika (z reguły zawarta przez niego umowa) staje się bezskuteczna wobec pokrzywdzonego wierzyciela. Taki wierzyciel po pozytywnym rozstrzygnięciu skargi pauliańskiej może skierować egzekucję do przedmiotu majątkowego, który wyszedł z majątku dłużnika (np. darowana przez dłużnika […]

Czytaj dalej

Warunki (przesłanki) skargi pauliańskiej Uwzględnienie skargi pauliańskiej wymaga spełnienia przez wierzyciela szeregu warunków (przesłanek skargi pauliańskiej). Zostanie  na uwzględniona, kiedy wierzyciel wykaże: – na skutek dokonanej czynności prawnej (np. zawartej umowy) dłużnik stał się niewypłacalny, ewentualnie niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem tej czynności prawnej (czynność skutkowała pokrzywdzeniem wierzyciela); – w chwili dokonywania […]

Czytaj dalej

Termin przedawnienia skargi pauliańskiej W przypadku skargi pauliańskiej nie mamy do czynienia z typowym przedawnieniem. Przedawnienie jakiegoś prawa lub uprawnienia rozumiane jest najczęściej jako jego utrata. Nie jest to właściwe rozumienie tego słowa. Prawda jest taka, że wierzyciel może dochodzić od dłużnika przedawnionego roszczenia np. o zapłatę za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Nie jest […]

Czytaj dalej