poradnik prawny dotyczący skargi pauliańskiej autorstwa adwokata z Wrocławia

Skarga pauliańska a nieruchomości

Skargą pauliańską można kwestionować przeniesienie jakiegokolwiek składnika majątku dłużnika na osobę trzecią.

Problem jednak w tym, że to wierzyciel musi udowodnić, że określony składnik należał do dłużnika, a następnie, że został przez dłużnika sprzedany lub oddany z pokrzywdzeniem wierzyciela. Wobec tego, że skargę pauliańską wnosi się przeciwko osobie, która uzyskała zbywany przez dłużnika przedmiot świadczenia, wierzyciel w pozwie jest zobowiązany określić tę osobę z imienia i nazwiska, a także wskazać jej adres zamieszkania.

Ze względu na te wymogi bardzo często roszczenia pauliańskie kierowane są w stosunku do nieruchomości. Należy bowiem przypomnieć, że dzięki funkcjonowaniu systemu ksiąg wieczystych wykazanie wszystkich powyższych okoliczności jest ułatwione.

Na wstępie należy wyjaśnić, że większość nieruchomości posiada już założone księgi wieczyste. Księgi wieczyste, to nic innego jak akta konkretnej nieruchomości, w których znajdują się dokumenty dotyczące jej sytuacji prawnej (np. umowy sprzedaży, darowizny itp.) Akta te przechowywane są w sądzie wieczystoksięgowym (sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości w wydziale ksiąg wieczystych).

Wszystkie sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz w niektórych przypadkach również notariusze mają obowiązek zawiadomić sąd, w którym znajduje się księga wieczysta nieruchomości o każdej zmianie jej właściciela.

Informacja z księgi wieczystej można uzyskać na dwa sposoby. Podstawowe dane dotyczące nieruchomości (np. jej aktualnego właściciela, poprzedniego właściciela, datę zawarcia umowy przenoszącej własności i rodzaj tej umowy) można sprawdzić przez Internet na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do . Te dane są jawne i każdy ma do nich dostęp pod warunkiem, że zna numer księgi wieczystej.

Bardziej szczegółowe dane jak np. adres zamieszkania nabywcy nieruchomości, cenę za jaką nieruchomość została zbyta, a także sposób jej zapłaty (gotówką, przelewem itp.) znajdują się w aktach księgi wieczystej w sądzie wieczysto księgowym.

Warunkiem dostępu do tych akt jest złożenie odpowiedniego wniosku do tego sądu i wykazanie interesu prawnego. Bez wątpienia wierzyciel, który zamierza wnieść skargę pauliańską przeciwko nowemu właścicielowi nieruchomości ma taki interes. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody na wgląd do akt wierzyciel będzie mógł zapoznać się z treścią umowy pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią i wykorzystać uzyskane w ten sposób informacje w procesie ze skargi pauliańskiej.

adwokat Iwo Klisz

Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).