fbpx

poradnik prawny dotyczący skargi pauliańskiej autorstwa adwokata z Wrocławia

Skarga pauliańska – przedawnienie

Termin przedawnienia skargi pauliańskiej

W przypadku skargi pauliańskiej nie mamy do czynienia z typowym przedawnieniem. Przedawnienie jakiegoś prawa lub uprawnienia rozumiane jest najczęściej jako jego utrata. Nie jest to właściwe rozumienie tego słowa. Prawda jest taka, że wierzyciel może dochodzić od dłużnika przedawnionego roszczenia np. o zapłatę za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Nie jest zatem tak, że przedawnione roszczenie (wierzytelność) wygasa. Jednak jeśli roszczenie jest przedawnione, dłużnik zyskuje możliwość skutecznej obrony poprzez tzw. podniesienie zarzutu przedawnienia. Jeśli dłużnik tego nie zrobi, wierzyciel wygra sprawę.

W przypadku skargi pauliańskiej upływ czasu również powoduje określone konsekwencje, jednak znacznie dalej idące, niż w przypadku „zwykłego” przedawnienia. Otóż zgodnie z odpowiednim przepisem kodeksu cywilnego wierzyciel może wystąpić ze skargą pauliańską w ciągu pięciu lat, od chwili dokonania przez dłużnika kwestionowanej czynności. Czyli, jeśli wierzyciel zamierza wykazać bezskuteczność umowy darowizny, którą dłużnik wyzbył się jakiegoś wartościowego składnika swojego majątku, to może wystąpić ze skargą pauliańską w terminie pięciu lat od chwili zawarcia przez dłużnika tej właśnie umowy darowizny (wystarczy w tym terminie nadać na poczcie pozew ze skargi pauliańskiej).

Jeśli wierzyciel nie zdąży wystąpić ze skargą pauliańską w tym terminie jego uprawnienie wygasa. Oznacza to, że sąd oddali taką skargę nawet wówczas, jeśli osoba do której została ona skierowana, nie będzie powoływać się na upływ terminu „przedawnienia”. Nie jest to zatem typowy przypadek przedawnienia.

Przedawnienie wierzytelności chronionej skargą pauliańską

O przedawnieniu w przypadku skargi paulińskiej możemy mówić jeszcze z innego punktu widzenia. Skarga stanowi ochronę określonej wierzytelności. Co to znaczy ochronę wierzytelności?

Podawałem już taki przykład, w którym wierzyciel (A) pożyczył dłużnikowi (B) pieniądze wiedząc, że ten dysponuje nieruchomością, z której A ewentualnie będzie mógł się zaspokoić, jeśli B nie zwróci kwoty pożyczki. B daruje tę nieruchomość na rzecz swojego brata (C), czym utrudnia wierzycielowi dochodzenie zwrotu pożyczonych pieniędzy. W takim wypadku A kieruje przeciwko C skargę pauliańską. Wierzyciel w ten sposób żąda ochrony swojej wierzytelności pochodzącej z umowy pożyczki.

W tym miejscu dochodzimy do punktu, w którym po raz kolejny pojawia się zagadnienie przedawnienia: wierzyciel nie może wystąpić o udzielenie ochrony wierzytelności, która jest przedawniona. Odnosząc to do powyższego przykładu: Jeśli przysługująca A wobec B wierzytelność z umowy pożyczki ulegnie przedawnieniu, to A nie będzie mógł wystąpić ze skargą pauliańską przeciwko C. Jeśli – mimo to – A wystąpi z taką skargą, to zostanie ona oddalona i A przegra proces.

adwokat Iwo Klisz

Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

  • Dorota, 13 lipca 2016, 11:16

  Odpowiedz

  Zwracam się z pytaniem dotyczącym o moich rodziców, którzy przepisali swojemu synowi mieszkanie w formie aktu darowizny. Niestety posiadają dużo spraw komorniczych z tytułu zaciąganych kredytów i żerowania pożyczek znajomym , którzy tych pożyczek nie spłacają. Zarówno mama i tata mają emeryturę. Ostatnio przegrali w sądzie bowiem jedna z firm – tzw „xxxx” wystąpił do Sadu ze skargą paulińską , w wyniku której została unieważniona umowa darowizny pomiędzy rodzicami i bratem. Chcąc uniknąć sprzedaży mieszkania rodzice domówili się z tą firmą , że będą spłacać jej dług w ratach.
  Moje pytanie brzmi, czy inni wierzyciele, wobec których są prowadzone sprawy komornicze mogą również „podpiąć ” się pod tą wygraną skargę paulińską przez xxxx i również żądać spłaty długu lub sprzedaży mieszkania. Bardzo zależy nam na utrzymaniu tego mieszkania .
  Dodam, że firma ‚xxxx” zmieściła się w terminie 5 lat od daty darowizny, i czy teraz już tylko ona na tym skorzystała , bowiem inni gdyby chcieli wnieść skargę to 5 letni termin od aktu darowizny upłynął 16.09.2015 roku.

  1. Odpowiedz

   Dzień dobry. Dziękuję za komentarz. Każdy z wierzycieli musi wytoczyć oddzielne powództwo ze skargi pauliańskiej. Nie można „podpiąć się” pod już zakończoną sprawę. Termin na wystąpienie ze skargą pauliańską jest liczony oddzielnie dla każdego wierzyciela.

  2. Odpowiedz

   Trafiłem na orzeczenie sądu, które dotyczy właśnie Pani pytania:

   Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. (VI ACa 889/06)
   Każda czynność dłużnika dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli może być objęta skargą pauliańską, jednak każdemu z wierzycieli przysługuje odrębne roszczenie z art. 527 k.c. w stosunku do każdej czynności dłużnika i bieg terminu z art. 534 k.c. przerywa się dopiero z chwilą wystąpienia przez wierzyciela z akcją pauliańską w stosunku do konkretnej czynności dłużnika. Chwilą tą jest złożenie pozwu obejmującego żądanie uznania za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela tej czynności.

  • Tomala Monika, 16 października 2016, 22:54

  Odpowiedz

  Dzień dobry.Mam podobną sytuację ,ponieważ jestem po rozwodzie. Mój były mąż gdy się dowiedział ,że złożyłam wniosek o rozwód to aby nie płacić alimentów na dzieci wyzbył się swojego gospodarstwa na rzecz swojej siostry.Mam pytanie czy w tej sytuacji mogę złożyć skargę paulińską.

  • Agata, 7 stycznia 2017, 22:00

  Odpowiedz

  Mój brat w zamian za uzyskiwaną od mamy pomoc finansową podarował mamie swój udział w nieruchomości (1/6 brat, 1/6 ja, 2/3 mama, współwłasność powstała po śmierci ojca). Nastąpiło to w czerwcu 2012 – akt notarialny, przeniesienie bezpłatne. W październiku 2013 r. mama zniosła współwłasność i przekazała w formie darowizny całą nieruchomość na moją rzecz, ustanawiając nieodpłatne świadczenia na rzecz mamy na kwotę ok. 90 tys. zł.
  Okazało się, że mój brat jest dłużnikiem, jeden z wierzycieli prawdopodobnie ma zamiar skorzystać z możliwości złożenia skargi pauliańskiej (otrzymał prawo wglądu do aktu notarialnego zawartego między mną i mamą.
  Czy pięcioletni termin na jej złożenie dotyczy pierwszego aktu (brat darował mamie swój udział) czy drugiego aktu (między mną a mamą)?

  • Ewa, 13 stycznia 2017, 10:13

  Odpowiedz

  Chciałabym również prosić o radę.Rodzice mają dwa długi pod hipotekę domu, sprawa jest juz u komornika, łączna kwota z opłatami komorniczymi wynosi 150 tys. Chcieliśmy z mężem kupić dom od rodziców a cena domu wynosiłaby równowartość długu. Poza długiem hipotecznym jest kilka innych mniejszych po 5 tys. o których wiemy ale są też takie zaciągnięte w chwilówkach o których nie wiemy, praktycznie tylko na ojca zaciągnięte. Nasze pytanie jest czy kupując dom na męża w przyszłości mogą do nas zwrócić się inni dłużnicy dlatego ze kupiliśmy dom od rodziców?

  • ds, 9 października 2017, 18:30

  Odpowiedz

  Witam
  Sprawa dotyczy mojej żony, która jest powódką w sprawie.
  A co zrobić gdy pozwana sprzedała działkę w grudniu 2012(zaraz minie 5lat)
  i mieszkanie w 2015 roku
  będące przedmiotem roszczenia a następnie rozwiodła się
  z mężem mając ponad 70 lat. Jej były już mąż przesluchiwany
  w Sądzie składa zeznania oczywiście na jej korzyść.
  Wygląda to na fikcyjny rozwód.
  Sąd w 2011 roku oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia.
  Proces trwa już 7 lat, a wyroku nie ma.
  Z Wyrazami Szacunku
  Ds

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.